Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen slaapverstoring door vliegverkeer: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen slaapverstoring door vliegverkeer ervaart