Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat matige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart