Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen geluidshinder van vliegverkeer: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen geluidshinder van vliegverkeer ervaart