Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sociaal eenzaam: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat sociaal eenzaam is