Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Emotioneel eenzaam: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat emotioneel eenzaam is