Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eenzaam: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat eenzaam is