Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft geen of weinig mantelzorg: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat momenteel geen mantelzorg geeft of dat korter dan drie maanden of minder dan 8 uur per week geeft