Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft langdurig en/of intensief mantelzorg: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat momenteel drie maanden of langer en/of minstens 8 uur per week mantelzorg geeft