Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zwaar belast door langdurig en/of intensieve mantelzorg (van de mantelzorgers): % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat momenteel drie maanden of langer en/of minstens 8 uur per week mantelzorg geeft en zich daardoor niet, nauwelijks of enigszins belast voelt