Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ontvangt geen mantelzorg: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat momenteel geen mantelzorg ontvangt