Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geeft mantelzorg: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat momenteel mantelzorg geeft