Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidhinder van spoorwegen: schatting % 19-65 jaar

Schatting van het percentage volwassenen dat ernstige geluidhinder ondervindt van spoorwegen