Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) ernstig eenzaam: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen dat (zeer) ernstig eenzaam is