Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Enige of grote moeite met rondkomen: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen dat enige of grote moeite heeft om rond te komen van het inkomen van hun huishouden