Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Overgewicht: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen dat overgewicht heeft