Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matig of veel regie over eigen leven: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen dat matig of veel regie heeft over eigen leven