Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Langdurige ziekte/aandoening en daardoor beperkt in activiteiten: schatting % 19 t/m 64-jarigen

Schatting van het percentage volwassenen met één of meer langdurige (6 maanden of langer) ziekten of aandoeningen, dat daardoor beperkt of ernstig beperkt is in de activiteiten die mensen gewoonlijk doen