Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen ernstige hartaandoening (geen hartinfarct) in afgelopen 12 mnd: % 65-plussers

Geen ernstige hartaandoening (geen hartinfarct) in afgelopen 12 mnd; % ouderen