Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen door arts vastgestelde COPD: % 65-plussers

Percentage ouderen zonder door arts vastgestelde COPD (chronische bronchitits, longemfyseem)