Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstig beperkt in activiteiten vanwege gezondheid: % 65-plussers

Percentage ouderen dat vanwege problemen met de gezondheid ernstig beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen