Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet dit jaar serieus aan gedacht om eind te maken aan eigen leven: % 65-plussers

Percentage ouderen dat afgelopen jaar niet serieus heeft gedacht eind te maken aan eigen leven