Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet gesproken over suïcidale gedachten (van de mensen met suïcidale gedachten): % 65-plussers

Percentage ouderen niet met anderen heeft gesproken over suïcidale gedachten (van de mensen met suïcidale gedachten)