Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen overgewicht: % 65-plussers

Percentage ouderen dat geen overgewicht heeft