Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet aan norm bewegen: % 65-plussers

Percentage ouderen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen