Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport niet wekelijks: % 65-plussers

Percentage ouderen dat minder dan 1 dag per week sport