Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport wekelijks: % 65-plussers

Percentage ouderen dat ten minste 1 dag per week sport