Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet bezorgd over eigen gezondheid door drukke straat: % 65-plussers

Percentage ouderen dat niet bezorgd is over de eigen gezondheid door het wonen in een drukke straat