Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur: % 65-plussers

Percentage ouderen dat matige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart