Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur: % 65-plussers

Percentage ouderen dat ernstige slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur ervaart