Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet bezorgd over eigen gezondheid door zendmasten/antennes: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat niet bezorgd is over de eigen gezondheid door het wonen in de buurt van zendmasten/antennes