Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgdheid n.v.t., woont niet bij bedrijven/industrie: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat niet in de buurt van bedrijven/industrie woont