Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet bezorgd over eigen gezondheid door vliegveld: % 65-plussers

Percentage ouderen dat niet bezorgd is over de eigen gezondheid door het wonen in de buurt van een vliegveld