Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgdheid n.v.t., woont niet bij vliegveld: % 65-plussers

Percentage ouderen dat niet in de buurt van een vliegveld woont