Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet bezorgd over eigen gezondheid door zendmasten/antennes: % 65-plussers

Percentage ouderen dat niet bezorgd is over de eigen gezondheid door het wonen in de buurt van zendmasten/antennes