Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgdheid n.v.t., woont niet bij bedrijven/industrie: % 65-plussers

Percentage ouderen dat niet in de buurt van bedrijven/industrie woont