Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgheid n.v.t., woont niet in drukke straat: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat niet in een drukke straat woont