Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgdheid n.v.t., woont niet bij vliegveld: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat niet in de buurt van een vliegveld woont