Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van bedrijven/industrie: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van bedrijven/industrie ervaart