Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van brommers/scooters: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van brommers/scooters ervaart