Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van buren: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van buren ervaart