Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van Schiphol: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van Schiphol (taxiën, proefdraaien, grondactiviteiten) ervaart