Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van treinverkeer: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van treinverkeer ervaart