Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van vliegverkeer: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van vliegverkeer ervaart