Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van wegverkeer >50 km/uur: % 65-plussers

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van wegverkeer >50 km/uur ervaart