Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van wegverkeer >50 km/uur: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van wegverkeer >50 km/uur ervaart