Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige geluidshinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart