Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van bedrijven/industrie: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van bedrijven/industrie ervaart