Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van bedrijven/industrie: % 65-plussers

Percentage ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van bedrijven/industrie ervaart