Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van buren: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van buren <50 km/uur ervaart