Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van Schiphol: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van Schiphol (taxiën, proefdraaien, grondactiviteiten) ervaart