Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geluidshinder van vliegverkeer: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige geluidshinder van vliegverkeer <50 km/uur ervaart