Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige geluidshinder van vliegverkeer: % 65-plussers

Percentage ouderen dat matige geluidshinder van vliegverkeer ervaart